Faaliyetler

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Eğitimi

 08 Kasım - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüz personeline; EBYS, KEP kullanımı ve Mutemetlik, Genel Evrak, Taşınır Kayıt ve Tahakkuk birimlerinin iş ve işlemleri hakkında eğitim verildi.


  • 01.jpeg
  • 02.jpeg
  • 03.jpeg
  • 04.JPG
  • 05.jpeg


 


15 Aralık 2021