Destek Hizmetleri Yönetimi Birimi
07 Nisan 2022

Destek Hizmetleri Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

1) Genel Müdürlüğün genel yazışma, Genel Müdür görevlendirme ve vekalet yazısı işlerini yürütmek,

2) Genel Müdürlüğün arşiv ile ilgili iş ve işlemlerin, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi için, birimlerinin çalışmalarını izleme, değerlendirme, yönlendirme, denetleme ve imha onay işlemlerini yürütmek,

3)  Genel Müdürlüğün fiziki ve insan kaynakları planlamasının koordinasyonunu yürütmek,

4) Personellerin; işe başlama, izin, rapor, terfi, ceza, ilişik kesme, sendika ile ilgili özlük işlemlerini yürütmek,

5) Geçici görev alma ve uzatma işlemlerini yürütmek,

6) Genel Müdürlükte, hizmet alımı kapsamında gerçekleşen işlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen personelin koordinasyonunu yürütmek,

 

İletişim:

Hüseyin BAYRAKTAR

0 312 565 0885