Mutemetlik İşlemleri Birimi
21 Ekim 2021

Mutemetlik İşlemleri Birimi Görev Tanımı:

 

1.Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personelin 657 sayılı DMK göre mali ve özlük işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

2.Maaş ödemeleri için; Kuruma naklen atanan personel için başlamaya ait tüm belgelerin tamamlanmasını takip ederek, Kurum çalışan personelinin maaşa ve ek ödemeye ait diğer belgelerin (atama kararı terfi kararı, aile beyannamesi vb.)  intikali sonucunda;

3.Maaş ve ek ödeme yapılması için Maliye Bakanlığının maaş programı KBS sistemi ile Kurumumuz ÇKYS sistemine personel veri girişleri yaparak dökümleri almak kontrol ederek imza aşamalarını tamamlamak sonucunda ilgili saymanlıklara intikalini sağlamak ve ödeme yapılması için bankaya gerekli bilgileri (disket hazırlanarak) göndermek.

4.Sosyal Güvenlik Kurumunu tarafından verilen şifre ile Genel Müdürlüğümüze naklen atanarak başlayan personelin başlayışını, açıktan atanan personel içinse gerek başlayışı gerekse Emekli sicil numarasını sistem üzerinden almak.

5.Maaş ve ek ödeme yapılacak personele anlaşmalı Bankadan maaş hesabının açtırılmasını sağlamak.

6.Maaş Ödemelerinin tamamlaması sonucundan, Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli kesenek bilgileri göndermek için Saymanlıktan gerekli bilgi ve belgeleri alarak kontrol etmek ve sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumuna internet üzerinden bildirmek.

7.Genel Müdürlüğümüzden ayrılan personel için maaş nakil ilmühaberi düzenlemek imza aşamalarını takip etmek, Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden ayrılışlarını bildirmek

8.Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelinin Doğum/Ölüm yardımı gibi ödemelerini yapmak

9.Yurtdışı maaşları: 2013/5103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Yurt dışında görevlendirilen personel için bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza intikali sonucunda ödemeye ait belgeleri manuel hazırlamak imza aşamalarının tamamlamasına müteakip saymanlığa intikal ettirmek.

10.Yurtdışı maaşlarının ödenmesinin akabinde Merkez Bankasının ödediği kur ile maaş hesaplanırken kullandığımız kur arasında oluşan kur farkından dolayı ortaya çıkan farkı ödeyebilmek için gerekli belgelerin hazırlamak ve belgelerin saymanlığa intikal ettirmek.

11.Yurtdışı Eğitim Maaşları: 657 Sayılı DMK nun 78/79 maddelerine göre Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen personeller için bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza intikali sonucunda ödemeye ait belgeleri manuel hazırlamak imza aşamalarının tamamlamasına müteakip saymanlığa intikal ettirmek.

12.Yurt dışına görevlendirilen personelin Yurt dışı yollukları için avans açtırmak/kapatmak buna ait belgelerin tamamlanması sağlamak sonucunda ödeme yapılması için dökümleri düzenlemek imza aşamaları sonucunda ilgili saymanlığa teslim etmek

13.Genel Müdürlüğümüzde görevli personele fazla çalışmaya ait ödemeler için gerekli belgeleri düzenlemek ve sonlandırarak Saymanlığa teslim etmek.

14.Stajyer Öğrenci Maaşları: 3308 Sayılı Kanun kapsamında Staj için gelen öğrenciler için bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza intikali sonucunda ödemeye ait belgeleri manuel hazırlamak, imza aşamalarının tamamlanmasına müteakip saymanlığa intikal ettirmek.

15.Maaş ve ek ödemeler için gelen tüm yazışmaları yapmak

16.İcrası olan personel için İcra Dairelerinden gelen yazıların akıbetini takip etmek

17.BES Sistemi için kişilerin başlayışını yahut ayrılışını takip ederek ilgili bakaya bildirmek. Her ay maaş dökmeden önce kişilerin durumunu kontrol etmek.

18.Genel Müdürlüğümüzden sözleşme imzalayarak yahut çeşitli sebeplerle ücretsiz izne çıkan, doğum iznine çıkan veya istifa eden personellere maaşlarının peşin yatması sebebiyle çalışmadıkları gün kadar kişi borcu hesaplamak ve bunlarla ilgili yazışmaları tamamlamak. 

İletişim: 

Elif BARSBAY

 0 312 565 0336