Tahakkuk İşlemleri Birimi
21 Ekim 2021

Tahakkuk İşlemleri Birimi Görev Tanımı:


1) Genel Müdürlüğün mali ve idari ödemeleri hakkındaki yazışmaları yapmak,

2) Tahakkuk ile ilgili hukuk ve mevzuat işleri hakkında yazışmaları yapmak

3) Tahakkuk edilecek belgelerin incelenmesi, gerekli evrakların düzenlenmesi, ödenmesi için Ödeme Emri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi’ne bağlanması işlerini yapmak,

4) Klinik komisyon ödemeleri için gerekli evrakların düzenlenmesi, incelenmesi ve ödenmesi işlerini yapmak

5) Genel Müdürlük personellerine görevlendirmelerinde avans ve yolluk ödemesi yapmak,

6) Genel Müdürlük personellerinin görevlendirmelerine ait ulaşım giderleri için firmalara ödeme yapmak,

7) Temsili, Ağırlama Giderleri için firmalara ait evraklarının incelenip düzenlenmesi ve ödemeye bağlanması işlerini yapmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

 İletişim:          

              Birsel BOZDOĞAN

                0 312 565 0863