Sağlık Tesisleri İnternet Temelli Bilişim Faaliyetleri Diyarbakır'da Yapıldı
29 Mayıs 2021


Sağlık tesislerinde «dijital mecralarda hasta şikâyetleri ve bu şikâyetlere yönelik nedenlerin tespit edilmesi, verilen hizmetlerin yönlendirme ve destek hizmetleri elemanları üzerinden yansıtılması, sosyal medya ve web sitesi faaliyetleri» konularında halkla ilişkiler iletişim yönetimi 18 Mart 2021 tarihinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.